Εξυπνάδα #157

Τι σημαίνει Τι σημαίνει η έκφραση «αβρόχοις ποσί»;

Σχόλια: Καθόλου σχόλια

Χωρίς κόπο, ακούραστα. Κυριολεκτικά σημαίνει με άβρεχτα πόδια. Η έκφραση συναντάται στη βιβλική περιγραφή της διάβασης της ερυθράς θάλασσας από τους Ισραηλίτες χωρίς να βραχούν τα πόδια τους.

Από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Σχολίασέ το:

ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ επιτρέπονται τα tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>